Implantatkirurgi

Prof Lars Sennerby tar emot remisser för rationell implantatkirurgi, även svårare fall med resorberade käkar. Kirurgin sker vanligtvis med Neoss® system, men det är även möjligt att hjälpa till med andra system. Kliniken är idag ett av Neoss® system utsedda kompetenscentrum.

Har du en patient med behov av implantatbehandling kan du tryggt remittera patienten till oss. Röntgenutredning görs också här på kliniken.

Vill du ha stöd med terapiplanering eller protetikdelen kan vi även hjälpa till.

Patienten återgår alltid till dig efter avslutad behandling.