Radiologi

Det finns nu möjlighet att undersöka med tredimensionella röntgenbilder och skiktröntgen med vår nya CBCT. Bilderna granskas och utlåtande skrivs av övertandläkare Agneta Lith, specialist i Odontologisk radiologi.

 

Tillämpningsområdet för CBCT är i första hand den prekirurgiska implantatplaneringen,  men tekniken lämpar sig också mycket bra vid kartläggning av visdomständernas position samt vid apikalkirurgi.