Estetisk tandvård

Behandling för att få ett vackert leende.

Estetisk tandvård

Estetisk tandvård har blivit en allt viktigare del av tandvården idag. Det finns många möjligheter att förändra ett utseende eller till och med skapa ett helt nytt leende.

Komposit är ett exempel på ett material med hög estetik som går att göra mycket naturtroget. En stor fördel med komposit är att materialet limmas fast vid tanden och minimal mängd frisk tand behöver tas bort. En kompositfyllning är därmed lämplig vid mindre korrigeringar.

Porslinsfasader eller porslinskronor är en bra lösning vid större justeringar, exempelvis för en kraftigt missfärgad tand eller vid mindre snedställningar.

Porslinet kan göras mycket tunt och klistras starkt till kvarvarande tand. Med porslinet kan vi skapa en naturlig tand avseende lyster, färg och form. Vi arbetar med moderna biokompatibla porslinsmaterial framställda med CAD/CAM–teknik.

Vi håller oss alltid uppdaterade på de senaste rönen på teknik och materialfronten.

På Tandvårdsgruppen Prinsgatan 12 har vi en lång erfarenhet av estetisk tandvård. Du är alltid välkommen till oss, så vi gemensamt kan diskutera dina egna individuella önskemål och förutsättningar för ett nytt leende.

Estetisk tandvård. Vacker och vitt leende