Rotfyllning

En rotfyllning är en vanlig och effektiv tandvårdsbehandling som kan rädda en tand som har blivit infekterad eller inflammation i dess pulpa. Behandlingen innebär att tandläkaren öppnar upp tanden och rengör och formar rotkanalerna. Nästa steg är att man fyller rotkanalerna med ett gummiaktigt material, för att täta kanalerna och förhindra ytterligare infektion. En rotfyllning kan lindra smärta, känslighet och förhindra tandförlust. Det är viktigt att ta hand om tanden efter proceduren och upprätthålla bra munhygien, för att säkerställa ett långvarigt resultat.

Vad är en rotfyllning

Anledningen till att en tand måste rotfyllas är att pulpan har blivit inflammerad eller infekterad av bakterier. En rotfyllning innebär att man tar bort nerven och blodkärlen i en tand och ersätter detta med ett gummimaterial. På så vis betraktas tanden som frisk igen. Man slipper dra ut tanden och den kan fungera i många år framöver.

Varför behöver en tand rotfyllas

Vanliga orsaker till pulpaskada kan vara ett stort kariesangrepp (hål), djup fyllning, spricka eller trauma. En skada på pulpan brukar ibland leda till tandvärk.

Syftet med en rotfyllning är att ta bort pulpan, rengöra rotkanalerna från bakterier och sedan fylla igen kanalerna. Det är viktigt att så fort som möjligt åtgärda en pågående infektion då bakterierna kan sprida sig till andra delar av kroppen.

Hur går en rotfyllning till

När man ska utföra en rotfyllning måste man först borra för att komma åt pulpan. Tanden bör friläggas för att få ett sterilt arbetsfält. På så vis undviks att saliv och bakterier tar sig ner i den rena rotkanalen. Man använder då en gummiduk, så kallad kofferdam, som fästs runt tanden.

Rensningen av tanden utförs med hjälp av små filar som rengör och formar rotkanalerna ända till rotspetsen. Mellan gångerna spolas det rikligt med olika spolvätskor.

I vissa fall är det möjligt att göra färdigt rotfyllningen vid ett besök, men ibland, framför allt vid stora infektioner vill man vara säker på att bakterierna är helt borta. Då krävs det två besök där man vid första tillfället efter att rotkanalen är rensad, lägger ett bakteriedödande medel i kanalen och fyller den med ett provisoriskt material.

Efter några veckor upp till en månad senare görs sedan den permanenta rotfyllningen. Det innebär att de rensade kanalerna fylls med ett gummimaterial, guttaperka, som försluter tanden så att inga bakterier kan komma ner.

I många fall kan tanden lagas med en vanlig fyllning. Finns det inte mycket kvar av tanden behövs det ibland en krona på tanden dels för att återfå tandens naturliga utseende och hållfasthet.

Specialisthjälp av endodontist

En rotfyllning kan ibland vara ett svårt ingrepp.  Det är ofta komplicerat när kanalerna är böjda och trånga eller att tanden sitter långt in i munnen.

I dessa fall kan man behöva hjälp av en specialist, endodontist. Lyckandefrekvensen är högre bland annat på grund av att specialisten har specialinstrument och mikroskop.

Här på Tandvårdsgruppen har vi specialistkompetens i form av vår endodontist, Parissa Mokhtari. Hon tar snabbt emot remisser istället för att vänta i flera månader.