Tandimplantat

Tandimplantat är aktuellt när man behöver ersätta en eller flera förlorade tänder

Tandimplantat

Tandimplantat är en fantastisk ersättning om du har förlorat en eller flera tänder. Genom en implantatbehandling kan du återfå känslan av att ha egna naturliga tänder.

Vi är en specialistklinik för tandimplantat sedan 20 år tillbaka och har en mycket omfattande verksamhet med implantatbehandlingar enligt den erkända Brånemarkmetoden. Vår implantatkirurgi utförs i regel av Professor Lars Sennerby. Tillsammans har vi ett gott samarbetet och all behandling utförs på vår klinik.

Med hjälp av vår CBCT har vi möjlighet att undersöka med tredimensionella röntgenbilder och skiktröntgen. Vi får då ett mycket bra underlag för bedömning av dina behandlingsmöjligheter.

Fungerar tandimplantat?

Implantattekniken utvecklades av professor P-I Brånemark för mer än 40 år sedan och fram tills idag har miljontals patienter framgångsrikt behandlats.

Med ständig utveckling av implantat och operationsmetoder, kan vi idag erbjuda kortare inläkningstider, vilket ger en smidigare behandling för patienten. Resultatet både ser ut och känns som naturliga tänder.

Vi tillämpar de senaste rönen och produkterna på marknaden. Vi arbetar med implantat från främst Neoss® och Nobel Biocare®. Metoden vi arbetar efter är mycket säker och beprövad. Den anpassas efter varje patients specifika behov och hela behandlingen utförs här på kliniken i Göteborg.

Vad är ett tandimplantat?

Ett tandimplantat är en liten titanskruv som opereras in i käkbenet. Implantatet ersätter den förlorade tandroten och fungerar som en ny rot för din nya tand. Titan har den fantastiska egenskapen att växa ihop med käkbenet.

Tandimplantat med implantatkrona

Kan alla få tandimplantat?

Ja, men en förutsättning är att det finns tillräckligt med käkben och av god kvalitet för att kunna fästa implantatet. Detta bedöms bland annat med hjälp av en röntgenundersökning.

Hälsan är också viktig. Prognosförsämrande faktorer är tidigare tandlossning, rökning och diabetes.

Behandlingsgång tandimplantat

En implantatbehandling består av en kirurgisk del och en protetisk del. I den kirurgiska delen opereras implantat in i käkbenet och i den protetiska delen framställs de tänder som ska fästas på implantatet.

Information om implantatkirurgi

En implantatoperationen kan genomföras både i ett eller två steg. Vid första tillfället opereras titanskruven in i käkbenet. Vid den andra och mindre operationen isätts en tandköttspenetrerande hylsa 2-3 månader senare (distansanslutning). I vissa fall kan de två stegen ske vid samma tillfälle, sk. Enstegskirurgi.

Implantatoperation

Implantatoperationen är ett kirurgiskt ingrepp som görs under sterila former och med vanlig tandläkarbedövning. Ingreppet är helt smärtfritt. Innan operationen får patienten en engångsdos med antibiotika som profylax. Detta besök tar ca en timme i anspråk där operationstiden är ca 30-40 minuter beroende på falltyp.

Kirurgen lägger ett snitt i tandköttet över det tandlösa området och borrar stegvis sedan hål där implantaten ska sitta. Implantaten försänks ner i benvävnaden. Såret sys ihop med några stygn och implantaten syns inte från utsidan. Stygnen tas efter ca 10 dagar.

Distansoperation

Detta är ett mindre ingrepp under lokalbedövning som syftar till att göra hål i tandköttet till implantaten för att kunna koppla en hylsa till dessa. Ibland kan detta göras med ”titthålskirurgi” och ibland lägger kirurgen ett snitt som sedan sys ihop. Efter denna operation sticker en hylsa upp någon millimeter genom tandköttet.

Protetiska behandlingen

När implantatet är inläkt är det dags för sista steget i behandlingen. Avtryck tas på implantatet för att tandteknikerna ska kunna framställa en tand eller bro. Efter ca 2 veckor är de färdiga och reda att antingen skruvas eller cementeras fast beroende på metod som är vald.

Efterbesvär vid implantatoperation

Som efter all kirurgi kan viss molande värk förväntas några dagar efter första ingreppet som kan kontrolleras med smärtstillande medel t.ex Alvedon, Ipren och liknande. Operationsområdet svullnar något och ibland kan blåmärken uppträda på utsidan av munnen. Blödning kan komma ur operationssåret när bedövningen släpper. Detta brukar normalt stoppa av sig själv.

Mat och hygien

Man äter och dricker som vanligt efter ingreppet men ska dock undvika att tugga i operationsområdet. Tänderna kan borstas på vanligt vis utom i operationsområdet. Normalt rekommenderas sköljning med t.ex Paroex eller Corsodyl i 7-10 dagar.

Risker med tandimplantat?

Implantatbehandling är idag en metod som används rutinmässigt och som ger få komplikationer. Infektion kan ibland tillstöta men detta är ovanligt. Implantatkirurgi kan leda till nedsatt känsel i angränsande tänder. I den främre delen av underkäken kan ibland nedsatt känsel ses i områden på hakans hud. Dessa känselstörningar är i de flesta fall övergående.

Viktigt med god munhygien

Munhygienen runt implantaten måste vara lika bra som vid de egna tänderna. Dålig munhygien kan bidra till sjukdomar i vävnaden som omger implantatet. I värsta fall kan implantatet lossna.

Välkommen till Tandvårdsgruppen för en konsultation angående tandimplantat. Din tandläkare i Göteborg.