Tandblekning

Tandblekning är en metod att utföra om man upplever att tänderna har blivit gulare med åren. På så vis går det att få en ljusare nyans genom att bleka tänderna För bästa resultat ska detta utföras på ett professionellt vis under kontrollerade former.

Vad är det som orsakar missfärgning på tänderna?

Det är vanligt förekommande med missfärgningar på tänderna. Orsaken till missfärgade tänder är många. Starka färgämnen i mat och dryck så som kaffe, te och rödvin tränger lätt in i tanden. Tändernas färg kan också förändras hos den som snusar eller röker regelbundet.

Alla har naturligt olika färg på tänderna, alltså en genetisk faktor, och på många blir färgen mörkare med åren. 

 

Hur fungerar tandblekning?

Tandblekning är en kemisk process. Vid tandblekning används geler som bland annat innehåller ämnena karbamidperoxid eller väteperoxid. Det är peroxiden i blekgelen som bryts ner till fritt syre och tränger in i tanden. Där bryter det ned de molekyler som orsakar missfärgningarna.

Hur går tandblekning till?

Vi rekommenderar att man bleker sina tänder hemma med hjälp av individuellt utformade tunna plastskenor. Vid första besöket tas ett avtryck av tänderna för att tandteknikerna ska kunna tillverka skenorna. Efter ett par dagar är dessa färdigframställda för utlämning och information hur de ska användas. Plastskenorna behövs för att hålla blekgelen på plats. Enklast är att sova med dessa skenor ett par nätter upp till en vecka, men det går även att bleka på dagen.

Vita tänder som blekt tänderna genom tandblekning

När kan man bleka tänderna?

Innan man bleker tänderna är det viktigt att tänderna först undersöks så att de är fria från hål, skador, tandsten och beläggningar. Dessutom är det viktigt att du har en god munhygien.

Lagningar, kronor, fasader och liknande kommer inte att blekas. Materialet bleker endast tandens emalj. Som ett resultat kan vissa fyllningar behöva bytas ut för att de ska stämma överens med de blekta tänderna när behandlingen är avslutad.

Ska du däremot  få en krona eller bro i munnen, kan du bleka innan den behandlingen för att få ett bra helhetsresultat.

Man bör undvika tandblekning om man har besvär av isande tandhalsar, blottlagda rotytor, borstskador eller tunn emalj. Däremot är det vanligt att man drabbas av isningar under blekningen.

Vilket resultat kan man vänta sig av tandblekning?

Vilket slutresultat och hur många dagar man behöver bleka är alltid svårt att förutsäga eftersom tänderna reagerar mycket olika på behandlingen. Faktorer som påverkar blekningen är vilken typ av missfärgning man har, hur länge de funnits och tandens ursprungsfärg.

Det är lättare att bleka tänder som är missfärgade i varma färger, som brunt och gult, än de som går i kalla färger, det vill säga som grått och blått.

Tandblekningsresultatet brukar vara mycket stabilt, men livsstil, munhygien och matvanor gör att proceduren kan behöva upprepas regelbundet. I allmänhet mellan ett till tre år innan ny blekning bör ske.

Finns det några biverkningar med tandblekning?

Tandblekning kan ge upphov till sensibla tänder (ilningar) hos en del personer, men inte hos alla. Sensibilitet betyder inte att tänderna skadats. Besvären är övergående och försvinner normalt inom ett par dagar efter avslutad behandling. Under behandlingen och några dagar efteråt, bör man undvika att  äta eller dricka sådant som kan missfärga, till exempel rödvin, rödbetor och blåbär. Vi rekommenderar att skölja med 0.2% fluorlösning under behandlingstiden för att minska besvären med ilningar.

Är det farligt att bleka tänderna?

Ännu har inga studier visat att tandblekning är skadligt för tänder eller kropp och hittills finns ingenting som tyder på att det finns några hälsorisker bara behandlingen görs på ett korrekt sätt utan alltför starka medel.

Är du gravid eller ammar ska du inte bleka tänderna eftersom det inte har gjorts några undersökningar om vilka bieffekter blekmedlet har på foster eller barn.

Vi använder Opalescence tandblekningsgel, vars metod och material är väl beprövat och har följts upp under lång tid. Det är även godkänt av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och amerikanska FDA.

Välkommen till Tandvårdsgruppen för att bleka tänderna på ett skonsamt, säkert och effektivt sätt. Din tandläkare i Göteborg.