Remisser

Ni är välkomna att skicka remisser till oss, om ni har behov av specialistkompetens.

Vi har specialistkompetens inom implantatkirurgi, endodonti, ortodonti samt radiologisk utredning med hjälp av CBCT.

För mer information maila oss, med namn och kontaktuppgifter, så återkommer vi så fort vi kan!

Patienten återgår alltid till dig efter avslutad behandling.

Endodonti

Vår endodontist Parissa Mokhtari, tar emot remisser för konventionell rotbehandling, apikalkirurgiska ingrepp och smärtutredning.

 

Implantatkirurgi

Professor Lars Sennerby tar emot remisser för rationell implantatkirurgi, även svårare fall med resorberade käkar. Kirurgin sker vanligtvis med Neoss® system, men det är även möjligt att hjälpa till med andra system. Kliniken är idag ett av Neoss® system utsedda kompetenscentrum.

Ortodonti

Har du en patient med behov av tandreglering kan du tryggt remittera patienten till oss.

Vår ortodontist, Emina Cirgic, tar emot remisser för tandregleringskonsultation.

 

Radiologi

Det finns nu möjlighet att undersöka med tredimensionella röntgenbilder och skiktröntgen med vår nya CBCT. Bilderna granskas och utlåtande skrivs av övertandläkare Agneta Lith, specialist i Odontologisk radiologi.

Tillämpningsområdet för CBCT är i första hand den prekirurgiska implantatplaneringen,  men tekniken lämpar sig också mycket bra vid kartläggning av visdomständernas position samt vid apikalkirurgi.

Välkommen att skicka remiss till Tandvårdsgruppen. Din tandläkare i Göteborg.