Tandreglering

Tandreglering kan behövas om tänderna inte får plats utan är tippade, roterade eller står trångt.

Om du har ett större tandställningsfel så konsulterar vi vår specialist Emina Cirgic. Ofta handlar det då om att behandla med fastsittande tandställning sk. räls. Om man vill att det skall synas lite mindre kan man få fästen i plast eller keramik.

Invisalign - Avtagbara plastskenor

Som alternativ till vanlig fastsittande tandställning är behandling med avtagbara plastskenor, Invisalign, en modern teknik.

Vid Invisalign behandling flyttas tänderna med hjälp av mycket tunna hårda plastskenor som knappt syns. Dessa skenor bärs dygnet runt, förutom när man äter eller borstar tänderna. Skenorna byts till nya varannan vecka och dina tänder kommer att förflytta sig gradvis , steg för steg, tills de intar rätt förutbestämd position.

En stor fördel med Invisalign är att man vet och kan se slutresultatet redan innan behandlingen påbörjas.

Vid måttliga felställningar tar behandlingen ca 7 månader.

Invisalign förvandlar ditt leende utan att det syns.

Tandreglering med plastskenor från Invisalign