Invisalign

Invisalign är en avtagbar tandställning som justerar tänderna med hjälp av nästintill osynliga plastskenor. De individuella skenorna byts ut varannan vecka och dina tänderna kommer att flytta sig successivt mot det förutbestämda slutresultatet.

Vad är Invisalign?

Invisalign är en populär och modern metod för att tandreglera sina tänder. 

Till skillnad från den mer traditionella formen av justering med fastsittande tandställning, ” räls”, sker behandlingen med hjälp av avtagbara plastskenor. Dessa mycket tunna och hårda skenor är nästintill osynliga. Många patienter som tidigare önskat tandreglera sitt bett och därmed avstått behandling, har nu kunnat göra det på ett diskret vis. Med Invisalign är det möjligt att korrigera flera typer av tandfel. Oavsett om det handlar om stora mellanrum mellan tänderna, sneda tänder, enskilda tänder som sticker utanför tandbågen, underbett eller tänder som sitter tätt ihop, är Invisalign ett bra behandlingsval. 
De transparenta skenorna är tillverkade i ett termoplastiskt material, d.v.s. material som är formbart vid upphettning – och det är naturligtvis medicinskt godkänt. 
En Invisalign-behandling går till på så sätt att man får ett visst antal specialdesignade skenor,  som byts till nya varannan vecka och dina tänder kommer att förflytta sig gradvis, steg för steg, tills de intar rätt förutbestämd position.
 

Invisalign är en tandregleringsbehandling som är väldigt flexibel då de kan tas ur under kortare stunder. För att uppnå ett gott resultat ska de i princip bäras dygnet runt. Tillfällen när de bör tas ur är när man äter och borstar tänderna.

En stor fördel med Invisalign är att man vet och kan se slutresultatet redan innan behandlingen påbörjas.

Under hela behandlingsprocessen kommer du att ha kontroller hos oss för att säkerställa att allt går som det ska. Behandlingstiden är väldigt olika, eftersom det beror på vad som behöver korrigeras. Vid måttliga felställningar tar behandlingen ca 7 månader.

Invisalign förvandlar ditt leende utan att det syns. 

Plastskena från Invisalign som används vid tandreglering

Varför välja Invisalign?

Diskret, nästintill osynlig tandställning

En av de stora fördelarna med en Invisalign-behandling är att fästet/skenan är transparent och diskret. Du kommer därför inte, på samma sätt som andra tandställning, att känna att tandställningen stör ditt utseende.

Beprövad och effektiv

Invisalign är en medicinskt godkänd och noggrant testad metod för att räta ut tänder.

Designad för dina tänder

De nästan osynliga plastskenorna är gjorda individuellt utifrån ett avtryck av dina tänder. Det betyder att tandställningen är skräddarsydd för dig.

Minimal irritation för kinder, läppar och tunga

Den släta ytan på tandställningen säkerställer minimal irritation på både kinder, läppar och tunga.

Lätta att rengöra

På grund av skenornas material är den mycket lätt att rengöra. Borsta helt enkelt tandställningen i ljummet vatten med en mjuk tandborste och flytande neutral handtvål.

Ger inte problem med talet

Eftersom skenorna är väldigt tunna kommer de inte att orsaka problem med ditt tal.

Du kan äta vad du vill

Du måste ta av dig tandställningen när du äter. Det gör att du inte behöver ändra din kost för tandställningens skull.

Inga problem med tandborstning

Skenorna är avtagbar vilket gör att du kan borsta tänderna och upprätthålla munhygienen lika enkelt som innan tandställningen.

Hur går Invisalign behandlingen till?

Inledande konsultation

Vi vill ge ett så kosmetiskt tillfredsställande och vackert slutresultat
som möjligt. Samtidigt tar vi till stor del hänsyn till den enskilda
patientens situation och speciella förutsättningar.

Vi startar behandlingsprocessen med en konsultation och undersökning. På så sätt kan vi ta reda på om Invisalign är den optimala behandlingsformen för dig. Invisalign kan korrigera många typer av tandfel, men har sina begränsningar när tandregleringsbehandlingen är mycket omfattande eller innebär problem med bettfunktionen. Om vi bestämmer oss för att Invisalign är ett bra alternativ för dig skapar vi tillsammans en behandlingsplan som möter dina önskemål och behov och säkerställer en effektiv behandling. Under samtalet kommer vi också att prata om det förväntade priset för behandlingen.

Ett avtryck görs av dina tänder

Om du efter konsultationen väljer att tacka ja till behandling med Invisalign måste vi ta avtryck av dina tänder. Skenorna är framställda utifrån avtrycket av dina tänder, och är designade på ett sådant sätt att de trycker lätt på tänderna.

Du får skenorna och påbörjar behandlingen

Du kommer att få tandställningen av oss, och vi kommer återigen att förklara hur du använder dem. Du måste ha tandställningen på dig dygnet runt, förutom när du äter och borstar tänderna. Varje skena är individuellt tillverkad och måste användas i en specifik ordning. Du måste byta tandställning varannan vecka, så att dina tänder kontinuerligt rör sig närmare och närmare önskat resultat. Under behandlingsförloppet kommer du att behöva göra regelbundna kontroller hos oss. Det är väldigt individuellt hur ofta man måste kolla – det beror på hur många skenor man behöver. En tumregel är dock ca. var 6:e vecka

Efter Invisalign-behandlingen

Efter en behandling med Invisalign, är det viktigt att behålla det nya leendet. För att hålla tänderna i det nya läge och undvika återfall får du en tunn plastskena, även kallad retainer, som du måste sova med på natten. Det är olika från person till person, hur länge man måste sova med detta. Ett alternativ till plastskenan är att ha en tunn liten metalltråd limmad på baksidan av framtänderna.

Hur lång tid tar behandlingen?

Att direkt kunna säga hur lång tid en behandling med Invisalign tar är väldigt svårt. Oftast kan man uppskatta ungefär hur lång tid behandlingen kommer pågå, vilket vanligtvis är mellan 6 och 18 månader. Vad som avgör behandlingstiden är hur stor bettjustering som behöver göras.Tack vare det smarta 3D-verktyget som Invisalign tagit fram kan man både se hur det planerade slutresultat i princip kommer bli och hur lång tid det kan ta. Såklart är det svårt att veta hur en patients tänder kommer svara på behandlingen och det kan därmed förlänga behandlingstiden.

Pris - vad kostar Invisalign?

Hur mycket en tandreglering med Invisalign kostar är svårt att säga utan att en konsultation har genomförts. Priset för en tandreglering med Invisalign varierar beroende på vad som behöver göras. Vissa behandlingar är mer komplexa eller längre än andra. Det gör att lättare bettjusteringar kan pågå under en kortare behandlingstid medan stora korrigeringar oftast kräver en längre behandling. Därför kan vi bara ge dig ett uppskattat pris efter det första besöket.

När är Invisalign en bra lösning?

  • Om du har sneda tänder
  • Om du har ett överbett eller underbett
  • Om du har ett öppet bett
  • Om du annars har mycket utrymme mellan tänderna
  • Om du har trångställda tänder
  • Om du har ett korsbett (över- och underkäken är sned)
  • Om du tidigare haft tandställning, men tänderna har sedan dess gått tillbaka till sina gamla platser

Hur man tar hand om sina skenor

Det är viktigt att man tar hand om sina skenor för en lyckad behandling:
  • Rengör den med ljummet vatten.
  • Ta ut den när du äter, dricker annat än vatten och tuggar tuggummi.
  • Borsta tänderna efter att du ätit och innan du sätter på dig tandställningen igen.

Invisalign vs. traditionella fasttandställning

Invisalign blir mer och mer populär som tandregleringsmetod. Många frågar sig vad skillnaden är mellan denna typ av tandställning och traditionella fastsittande tandställning. Vi rekommenderar metoden till de kunder där vi kan se att Invisalign kommer att vara den mest optimala lösningen. Men det finns också vissa fall, vid vissa tandproblem, att en fast tandställning är bättre.

De stora skillnaderna är att Invisalign kan tas bort när du äter, borstar tänderna etc, vilket gör det lättare för dig att hålla en god munhygien. Samtidigt sitter skenorna anpassade till tänder och tandkött vilket gör att det inte är obekväm att ha på sig under långa perioder. Dessutom är de genomskinliga skenorna nästan osynliga och de flesta upplever därför inte att det stör deras utseende i vardagen.

Även längden på processen kan vara olika. Det beror dock mycket på hur mycket och vad som behöver korrigeras. Behandlingen med fast hängslen kan i många fall ta längre tid än de osynliga hängslen.

Du kan läsa mer om andra typer av tandställning här och mer allmänt om tandreglering här.

Är behandlingen smärtfri?

Vi får ofta frågan om det gör ont att bära skenorna. Det är såklart individuellt hur du upplever en Invisalign-behandling. Det är relativt vanligt att man upplever att det spänner i tänderna och de kan bli ömma. Det är vanligast när man byter till en ny skena. Känslan avtar dock efter några dagar.