Tandköttsinflammation

Har du ett rött, svullet och lättblödande tandkött har du drabbats av gingivit.

Dela

Vad är tandköttsinflammation?

En tandköttsinflammation eller gingivit som det också heter, frambringar ett rödare, blankare och mer bullöst/svullet utseende av tandköttet (gingivan). Vid tandborstning och vid användandet av approximala hjälpmedel (t.ex. tandtråd eller tandsticka) blöder det likaså från tandköttet.

Men hur initieras då inflammationen? På tänderna bildas det alltjämt plack, alltså kluster av bakterier. Avlägsnas inte detta dagligen ackumuleras placket och växer i storlek, vilket i sin tur initierar det inflammatoriskasvaret i tandköttet. Detta är dock något reversibelt, vilket innebär att tandköttet kan återgå till friskt och då återfå sitt strama, ströpplade och ljusrosa utseende.

Tandköttsinflammation. Gingivit. Närbild på ett blödande tandkött.

Vad är plack?

Plack är den kletiga beläggningen som utgörs av bakterier, som ständigt tar form på tandytan. Det tar drygt fyra till tolv timmar för placket att återbildas efter att det borstats bort med en tandborste eller avlägsnats med en mellanrumsborste. Får placket ligga över tid, hårdnar det med hjälp av saliven och kallas då för tandsten, vilket är en beläggning som kräver en professionell rengöring.

Med hjälp av sockerarter från både hårda och flytande livsmedel kan vissa bakterier i placket bilda syror. Dessa luckrar sedan upp och bryter ner oorganiskt material, såsom emalj och ger då upphov till det som kallas för karies. Utöver karies, är vissa bakterier från placket även involverade i bildandet av tandköttsinflammation (gingivit) och tandlossning (parodontit).

Orsak till tandköttsinflammation?

Den främsta orsaken till tandköttsinflammation (gingivit), är placket (mikroorganismer) på och runt tänderna. Om plack inte avlägsnas dagligen med hjälp av en mekanisk rengöring (tandborstning och approximala hjälpmedel), organiserar sig mikroorganismerna och bildar den kletiga beläggningen, vilket i sin tur för med sig ett inflammatoriskt svar. Man kan märka att man har tandköttsinflammation om du spottar blod när du borstar tänderna, när du använder tandtråd eller att du har dålig andedräkt. Om dessa symptom lämnas obehandlade kan de gradvis förvärras och leda till tillbakadraget tandkött och i värsta fall tandlossning.

Symtom och tecken på tandköttsinflammation

Vid en tandköttsinflammation (gingivit) blir gingivan svullen, röd och lättblödande. Vid grava fall kan tandköttet till och med spontanblöda. Då tandköttet svullnar upp, kan även falska fickor skapas, så kallade “pseudofickor”.

Behandling och förebyggande av tandköttsinflammation

Den primära behandlingen är att ha goda tandborstsvanor, alltså att borsta tänderna 2 ggr/dag och använda approximala hjälpmedel (tandstickor, tandtråd eller interdentalborstar) dagligen.

Vem kan få tandköttsinflammation?

Alla får tandköttsinflammation, men alla får inte tandlossning.

Är tandköttsinflammation reversibelt?

En tandköttsinflammation är ett reversibelt tillstånd, det vill säga att tandköttet kan återgå till det normala. Däremot är tandlossning (parodontit) en kronisk sjukdom, där den reducerade bennivån inte kommer att återhämta sig.

Dela